Milochov

Prejsť na obsah
Výbor mestskej časti Milochov

Predseda VMČ : Daniel Babuša
Tajomník VMČ : Mirec Gašpárek
Členovia VMČ:   
Eva Čičkanová
Lenka Šuvarová
Jozef Hájek
Ján Kunovský
                         
Návrat na obsah