HASIČI - Milochov

Prejsť na obsah

HASIČI

Organizácie > Hasiči
V roku 2020 sa podarilo zrekonštruovať Hasičskú zbrojnicu. Vymenili sa okná, zateplil celý objekt. Urobila sa nová prístavba pre požiarne auto.
Za prispenia mesta Považská Bystrica sa podarilo vrátiť do mestskej časti historické hasičské vozidlo Chevrolet Utility Express - Truck vyrobené v roku 1925. Vozidlo bolo v roku 1939 prerobené na hasičské, ktoré zabezpečovalo zvoz hasičov. Od roku 1940 slúžilo Hasičskému sboru zo Zásmuk v okrese Kolín. V marci roku 1953 si ho prihlásila do evidencie Miestna jednota hasičov v Milochove. V roku 1981 sa ako nefunkčné vymenilo za vozidlo GAZ - 69 . Zhodou viacerých šťastných okolností sa 9. októbra 2020 vrátilo späť do Milochova.  
Návrat na obsah