Pošta - Milochov

Prejsť na obsah

Pošta

Všetko sa začalo listom zo dňa 08.03.2021, kedy Slovenská pošta a.s. oznámila mestu PB, že plánujú ukončiť prevádzku pošty v Milochove.

Na základe tejto informácie som zorganizoval petíciu za zachovanie pošty, ktorú podpísalo 261 obyvateľov. Niektoré podpiisy nebudú uznané, nakoľko chýbali dátumy narodenia.
21. marca 2021 som zaslal petíciu na Slovenskú poštu a.s. a na vedomie Ministerstvu dopravy a výstavby SR.

K uvedenej petícií bol 30. marca 2021 aj článok v PbN zo stanoviskom primátora mesta. Podľa informácií a pôvodnej zmluvy ešte z roku 1968, platí pošta ročný prenájom vo výške 80 € ročne bez navýšenia od roku 1968 ( pôvodná cena 2436 Sk ).

Minulý týždeň mi prišla odpoveď zo Slovenskej pošty, že uvedenú petíciu odstúpili na Vybavenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Samozrejme, že budem priebežne informovať o nových skutočnostiach.
Návrat na obsah