Milochov

Prejsť na obsah
Zápis zo stretnutia na Považskej vodárenskej spoločnosti konaného 9.11.2015

Predbežný návrh projektantov na riešenie kanalizácie.

Časti zákonov o vodách č. 184/2002 s platnosťoiu od 1. júna 2002 a zákona 364/2004 platný od 2004. Vyznačil som podstatné veci, ktoré sa týkajú nášho problému v Milochove.

Znenie neplatného zákona 184/2002 + znenie platného zákona 364/2004
Návrat na obsah